Papilio machaon

Papilio machaon

Glaucopsyche alexis

Glaucopsyche alexis

Limenitis reducta

Limenitis reducta

Aporia crataegi

Aporia crataegi

Iphiclides podalirius

Iphiclides podalirius

Leptotes pirithous

Leptotes pirithous

Kretania hespericus

Kretania hespericus

Oruga de Colias croceus

Oruga de Colias croceus

Polyommatus icarus

Polyommatus icarus

Oruga de Papilio machaon

Oruga de Papilio machaon

Crisalida de Colias crocea

Crisalida de Colias crocea

Glaucopsyche alexis

Glaucopsyche alexis